5-banner-novo-setores

Sectoren

Hoewel Frisia in principe geen enkele sector uitsluit, voelen we ons beter op ons gemak wanneer opdrachten voortkomen uit sectoren waarmee we in het verleden ervaring hebben op gedaan:

AGRIBUSINESS

Zuivel, vlees, granen etc.

KLIMAAT & MILIEU

Broeikasgassen, drinkwatervoorziening, afvalwaterzuivering, hergebruik van water, afvalverwerking

DUURZAME ENERGIE

Biomassa, biogas, wind- en zonne-energie

OVERIG

Iindustrie, IT, transport&logistiek, handel