banner-novo-serviços

Opdrachten

 • MARKT STUDIES

  Markt studies kunnen worden uitgevoerd op sectornivo (voor brancheorganisaties of overheden) of voor individuele klanten. U heeft gehoord dat de Braziliaanse markt veel potentie heeft, maar hoe interessant is hij voor u? Wat zijn de belangrijkste spelers, en hoe gaan zij te werk? Wat zijn de regels van de markt? Hoe kan uw bedrijf daar deel van uitmaken? Naast gegevens, zal het rapport u duidelijk aangeven welke stappen ondernomen moeten worden.

 • PARTNER SEARCH

  Eén van de (aanbevolen) mogelijkheden om een nieuwe markt te betreden is door samenwerking met lokale bedrijven. Door het begrijpen van de wensen van de klant, alsook de specifieke eigenschappen van de nieuwe markt, zullen wij een aantal mogelijke kandidaten selecteren (profiel, marktpositie, belangstelling etc.). We kunnen vervolgens de klant begeleiden bij het bezoeken van de verschillende kandidaten. Voorafgaande aan de definitieve beslissing kunnen we nog een due dilligence onderzoek uitvoeren. Tenslotte kunnen we adviseren in de contractfase en de relatie ondersteunen in de toekomst.

 • HANDELSMISSIES

  We hebben veel ervaring in het organiseren van handelsmissies. Deze kunnen individueel of collectief zijn, sectorgericht of multisectoraal. En, van Europa naar Zuid-Amerika of andersom.

 • PROJECTONTWIKKELING

  Om internationale samenwerking te bevorderen hebben overheden (nationaal, Europees of internationale financieringsinstituten) vaak fondsen beschikbaar, voor bedrijven zeer interessant om zaken op te starten. Echter, het ontbreekt bedrijven veelal aan tijd om de procedures te doorlopen. Frisia kan bedrijven op deze mogelijkheden wijzen en dit hele traject voor zijn rekening nemen, van het schrijven van het projectvoorstel en het invullen van de formaliteiten tot, in geval van honorering, het voeren van het projectmanagement.

 • MANAGEMENT CONSULTANCY (Strategie, organisatie)

  Dankzij onze brede, internationale ervaring in verschillende sectoren en met een zeer groot aantal bedrijven, voelen we ons gesterkt in het optreden als sparring partner bij het zoeken naar oplossingen op het gebied van organisatie en strategie. Het zoeken naar een strategische partner, alsmede M&A gerelateerde activiteiten kunnen deel uitmaken van deze scope.

U kunt Frisia contracteren op zowel continue basis als op part time basis. In het geval projecten onze directe capaciteit teboven gaan kunnen wij een beroep doen op collega´s uit ons netwerk. We zullen dit uiteraard eerst met u overleggen, zorg blijven dragen voor de eindverantwoordelijkheid en immer maximale vertrouwelijkheid garanderen.

Voor meer informatie of verzoek om offertes
kunt u een e-mail sturen naar info@frisia.com.br